کلیه واحدهای نخبگان ردۀ سنی ۱۵ سال به بالا را پوشش می دهند. امکان یادگیری زبان انگلیسی به صورت کاربردی و افزایش اعتماد به نفس زبان آموز نسبت به دانش زبانی خود، اصلیترین هدف نخبگان گفتمان در طراحی دوره‌های آموزشی است. به منظور ارتقا توانایی‌های گفتاری، نوشتاری و شنیداری زبان آموزان، نخبگان محور دوره‌های بزرگسالان را آموزش از طریق مکالمه قرار داده است؛ گفت‌و‌گو‌های کلاسی در این دوره‌ها، پیرامون موضوعاتی انجام می‌گیرد که منابع آموزشی در اختیاردانشجویان قرار می‌دهند. در ضمن در کنار دوره های اصلی، دوره های تکمیلی/ تخصصی مانند Free Discussion نیز برگزار می گردد. تعیین سطح: متقاضیان این دوره به صورت شفاهی به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه تعیین سطح می گردند. نوع کلاس: دورۀ بزرگسالان شامل کلاس های ترمیک، کلاس های فشرده، کلاس های فوق فشرده، کلاس های جمعه، کلاس های دو روز در هفته، کلاس های ۵ شنبه و کلاس های Free Discussion میباشد.

زمانبندی کلاس‌ها
ترم 1
آغاز پایان آغاز پایان
سطح 1 1395/02/12 1395/05/14 سطح 3 1395/02/12 1395/05/14
سطح 2 1395/02/12 1395/05/14 فشرده 1395/02/12 1395/05/14
ترم 2
آغاز پایان آغاز پایان
سطح 1 1395/02/12 1395/05/14 سطح 3 1395/02/12 1395/05/14
سطح 2 1395/02/12 1395/05/14 فشرده 1395/02/12 1395/05/14